sobota, 22 kwietnia 2017

Dotacje dla firm z województwa pomorskiego inwestujących w innowacje, dotacje na innowacje


fundusze na innowacje 2017


Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła 31.03.2017 nabór wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach poddziałania RPO 1.1.1 Ekspansja przez innowacje. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacyjnej czyli bezzwrotnego dofinansowania na realizację n/w zadań:
 • badania przemysłowe i prace badawczo-rozwojowe (przygotowanie prototypów, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacja oraz uruchomienie pierwszej produkcji)
 • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych (przygotowanie lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego)
 • zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know- how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą
 • realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami
 • budowę, rozbudowę, przebudowę laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
 • zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług
 • stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego

Dotacje dla firm innowacyjnych, ale jakich i na jakich warunkach?

Dotacje w ramach poddziałania RPO 1.1.1 będą przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania i/lub prowadzący prace badawczo-rozwojowe i/lub korzystających z usług jednostek badawczo-rozwojowych, a projekty będą musiały wpisywać się do Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Na dotacje mogą liczyć również innowacyjne start-upy, szkoły wyższe i podmioty sfery B+R współpracujące z przedsiębiorstwami w realizacji i praktycznym wdrożeniu wyników badań oraz prac rozwojowych i/lub dysponujące ich wynikami.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie/duże) oraz celu inwestycji, o czym pisałem powyżej przedsiębiorstwa otrzymają różne wsparcie, na najwyższe wsparcie pokrywające  do 80% kosztów kwalifikowanych mogą liczyć przedsiębiorstwa mikro i małe inwestujące w badania przemysłowe.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych oraz maksymalna wartość dofinansowania nie są limitowane, budżet dla podzadania RPO 1.1.1 wynosi 102 mln PLN. Dotacje będzie można przeznaczyć na:

 •     Zakup nieruchomości
 •     Zakup robót i materiałów budowlanych
 •     Koszty aparatury, sprzętu
 •     Koszty wartości niematerialnych i prawnych
 •     Koszty personelu zaangażowanego w projektu
 •     Koszty prac badawczo-rozwojowych
 •     Koszty ekspertyz, analiz
 •     Inne koszty niezbędne do realizacji inwestycji
Wnioski można składać od 01.08.2017 do 30.09.2017 r. Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.


http://www.mojedotacje.pl/p/blog-page_32.htmlShare:

0 komentarze:

Prześlij komentarz