środa, 26 kwietnia 2017

Dofinansowanie dla firm na prace badawczo rozwojowedoatacje na innowacje 2018


Jeszcze tylko do 30.06.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR dla zadania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W trwającym naborze na wsparcie przeznaczono pulę 1 mld PLN i w ramach tego konkursu przedsiębiorstwa MSP (mikro, mali i średni) mogą pozyskać dofinansowanie na rozwój nowych produktów, usług i technologii. Założeniem konkursu jest podniesienie innowacyjności firm MSP poprzez wykorzystanie rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dofinansowanie dla firm, na jakich warunkach

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN
Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 mln EUR
Intensywność wsparcia wynosi maksymalnie do 80% i zależy od wielkości przedsiębiorstwa MŚP,  celu projektu (badania przemysłowe lub prace badawczo-rozwojowe) i zawiera dodatkową 15%  premię jeżeli projekt przewiduje szerokie rozpowszechnienie wyników badań.


Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
•    wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej
•    udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących 

     Wnioskodawcy praw własności przemysłowej
•    sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu   

     wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:
•    koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami wynagrodzeń
•    koszty aparatury naukowo-badawczej
•    koszty usług badawczych i doradczych
•    koszty operacyjne i ogólne (limitowane)


Projekty muszą się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, koszty podwykonawstwa mogą wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, a podwykonawstwo może być zlecane wyłącznie jednostkom naukowo-badawczym.
 

Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.


http://www.mojedotacje.pl/p/blog-page_32.html

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz